“He Raja kang wengis, aku Dewi Limaran kang sing wis kok sedakake dadi kidang. Sawise dadi kidang saiki isih kopanah nganti teka ing pati. Saiki wis titi wancine ngunduh wohing pakarti sudan angina lan langit peteng dhedhet iki minangka piwalesku sing bakal ngentirake anggamu”. Lerene swara mau ana bledheg nyamber Sang Prabu malih dadi naga. Paragraf ing dhuwur yen katitik saka struktur teks kalebu perangane?

“He Raja kang wengis, aku Dewi Limaran kang sing wis kok sedakake dadi kidang. Sawise dadi kidang saiki isih kopanah nganti teka ing pati. Saiki wis titi wancine ngunduh wohing pakarti sudan angina lan langit peteng dhedhet iki minangka piwalesku sing bakal ngentirake anggamu”. Lerene swara mau ana bledheg nyamber Sang Prabu malih dadi naga. Paragraf ing dhuwur yen katitik saka struktur teks kalebu perangane?

  1. Orientasi
  2. Komplikasi
  3. Klimak
  4. Resolusi
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: B. Komplikasi.

Dilansir dari Ensiklopedia, “he raja kang wengis, aku dewi limaran kang sing wis kok sedakake dadi kidang. sawise dadi kidang saiki isih kopanah nganti teka ing pati. saiki wis titi wancine ngunduh wohing pakarti sudan angina lan langit peteng dhedhet iki minangka piwalesku sing bakal ngentirake anggamu”. lerene swara mau ana bledheg nyamber sang prabu malih dadi naga. paragraf ing dhuwur yen katitik saka struktur teks kalebu perangane Komplikasi.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Orientasi adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. Komplikasi adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban C. Klimak adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban D. Resolusi adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah B. Komplikasi.

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.