Ngingu Ayam Buras Kahanane desa karo kutha ing jaman pembangunan saiki wis ora akeh bedane. Sanajan padesan, dalan-dalan ya wis akeh sambungan listrik. Sarana komunikasi dan informasi modheren uga wis ngambah karang padesan. Tumrap warga desa saperangan uga wis tepung karo sing jenenge internet. Jenenge HP wis dudu barang langka maneh, nanging wis kayadene barang lumrah liyane. Mula saka iku, warga ing padesan luwih seneng, luwih tentrem, lan krasan manggon ing desa. Wis ora kepengin pindhah menyang kutha amarga luwih ngirit lan luwih tentrem. Menawa nganggo sarana hiburan yaiku radio, tape recorder, lan TV wis mratah ing saben omah ana. Barang-barang iku wis kayadene barang kebutuhan mirunggan liyane sing kudu diduweni. Wong omah-omah manggon ing padesan, lumrahe padha duwe samben ngingu kewan. Ana sing ngingu bangsane iwan kayata dara, pitik, bebek, menthok, lan liya-liyane. Ana uga sing ngingu wedhus, sapi, kebo, jaran lan sapanunggalane. Semono uga ing Desa Sela Maya akeh-akehe padha ngingu pitik. Meh saben omah duwe kandhang pitik. Akeh-akeh sing padha ngingu yaiku jenise pitik kampung utawa ayam buras. Pitike ora pati gedhe nanging giras amarga kulina diumbar. Warga ing padesan wis ora kepengin pindhah menyang kutha amarga?

Ngingu Ayam Buras Kahanane desa karo kutha ing jaman pembangunan saiki wis ora akeh bedane. Sanajan padesan, dalan-dalan ya wis akeh sambungan listrik. Sarana komunikasi dan informasi modheren uga wis ngambah karang padesan. Tumrap warga desa saperangan uga wis tepung karo sing jenenge internet. Jenenge HP wis dudu barang langka maneh, nanging wis kayadene barang lumrah liyane. Mula saka iku, warga ing padesan luwih seneng, luwih tentrem, lan krasan manggon ing desa. Wis ora kepengin pindhah menyang kutha amarga luwih ngirit lan luwih tentrem. Menawa nganggo sarana hiburan yaiku radio, tape recorder, lan TV wis mratah ing saben omah ana. Barang-barang iku wis kayadene barang kebutuhan mirunggan liyane sing kudu diduweni. Wong omah-omah manggon ing padesan, lumrahe padha duwe samben ngingu kewan. Ana sing ngingu bangsane iwan kayata dara, pitik, bebek, menthok, lan liya-liyane. Ana uga sing ngingu wedhus, sapi, kebo, jaran lan sapanunggalane. Semono uga ing Desa Sela Maya akeh-akehe padha ngingu pitik. Meh saben omah duwe kandhang pitik. Akeh-akeh sing padha ngingu yaiku jenise pitik kampung utawa ayam buras. Pitike ora pati gedhe nanging giras amarga kulina diumbar. Warga ing padesan wis ora kepengin pindhah menyang kutha amarga?

  1. wis akeh sambungane listrik
  2. wis tepung karo sing jenenge internet
  3. luwih ngirit lan luwih tentrem
  4. luwih apik lan akeh sarana hiburan
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: C. luwih ngirit lan luwih tentrem.

Dilansir dari Ensiklopedia, ngingu ayam buras kahanane desa karo kutha ing jaman pembangunan saiki wis ora akeh bedane. sanajan padesan, dalan-dalan ya wis akeh sambungan listrik. sarana komunikasi dan informasi modheren uga wis ngambah karang padesan. tumrap warga desa saperangan uga wis tepung karo sing jenenge internet. jenenge hp wis dudu barang langka maneh, nanging wis kayadene barang lumrah liyane. mula saka iku, warga ing padesan luwih seneng, luwih tentrem, lan krasan manggon ing desa. wis ora kepengin pindhah menyang kutha amarga luwih ngirit lan luwih tentrem. menawa nganggo sarana hiburan yaiku radio, tape recorder, lan tv wis mratah ing saben omah ana. barang-barang iku wis kayadene barang kebutuhan mirunggan liyane sing kudu diduweni. wong omah-omah manggon ing padesan, lumrahe padha duwe samben ngingu kewan. ana sing ngingu bangsane iwan kayata dara, pitik, bebek, menthok, lan liya-liyane. ana uga sing ngingu wedhus, sapi, kebo, jaran lan sapanunggalane. semono uga ing desa sela maya akeh-akehe padha ngingu pitik. meh saben omah duwe kandhang pitik. akeh-akeh sing padha ngingu yaiku jenise pitik kampung utawa ayam buras. pitike ora pati gedhe nanging giras amarga kulina diumbar. warga ing padesan wis ora kepengin pindhah menyang kutha amarga luwih ngirit lan luwih tentrem.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. wis akeh sambungane listrik adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. wis tepung karo sing jenenge internet adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban C. luwih ngirit lan luwih tentrem adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban D. luwih apik lan akeh sarana hiburan adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah C. luwih ngirit lan luwih tentrem.

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

Artikel Terkait Lainnya :

Tinggalkan komentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

close