Teknik penilaian sikap yang utama dalam pembelajaran adalah?

Diposting pada

Teknik penilaian sikap yang utama dalam pembelajaran adalah?

  1. observasi
  2. penilaian diri
  3. penilaian sejawat
  4. jurnal siswa
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. observasi.

Dilansir dari Ensiklopedia, teknik penilaian sikap yang utama dalam pembelajaran adalah observasi.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. observasi adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Baca juga:  Antonim kata buatan adalah?

Menurut saya jawaban B. penilaian diri adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban C. penilaian sejawat adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban D. jurnal siswa adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Baca juga:  Kampung Mahmud téh kampung leutik nu perenahna di Désa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih. Aya di sisi walungan Citarum. Didinya aya makam keramat anu disebut “Maqam Mahmud”. Makam anu ngadegkeun Kampung Mahmud, nya éta Éyang Dalem Abdul Manaf, masih kénéh rundayan Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) di Cirebon. Nurutkeun carita rakyat di dinya, Éyang Dalem Abdul Manaf téh anu munggaran nyebarkeun agama Islam di wewengkon Bandung. Dina nyebarkeun agama Islam, Éyang Dalem Abdul Manaf dibantuan ku dua urang murid nya éta Éyang Agung Zainal Arif jeung Éyang Abdullah Gedug. Di Kampung Mahmud teu meunang nanggap wayang sarta tatabeuhan anu maké goong seperti jaipongan. Mémang tata aturan anu ditulis, tangan upama dirempak cenah sok aya matakna, seperti keuna ku panyakit, rumah tanggana baruntak, jadi malarat, jeung hal-hal anu teu hadé liana. Tanggapan anu meunang ditabeuh téh ngan terebang. Terebang sok dipidangkeun dina upacara keagamaan seperti Rajaban jeung Muludan. Waditrana seperti genjring, rupa-rupana ukuranana, diwuwuhan ku dogdog jeung kecrék. Tapi kiwari mah terebang ogé sok ditangkap di nu hajatan seperti di nu nyunatan atawa ngawinkeun. (Dicutat tina Wiwaha Basa Kelas 9, 2017) Anu ngabedakeun Kampung Mahmud téh tétéla masih kénéh rundayan Sunan Gunung Jati di Cirebon, nya éta?

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah A. observasi.

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *